• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dokumenty

  • Uchwała NR XXXI/568/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  • Uchwała NR XXXIV/621/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  • Uchwała NR XXXV/635/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii Im. Dr Edwarda Hankego w Chorzowie stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr XV/216/11 Rady Miasta Chorzów z dnia 24 listopada 2011 roku

Rządowe zmiany w przepisach dotyczących funkcjonowania szpitali spowodowały konieczność połączenia Zespołu Szpitali Miejskich i Chorzowskiego Centrum Pediatrii i Onkologii. Tylko dzięki temu w pracy obu jednostek nic się nie zmieniło. Pacjenci mogą leczyć się na tych samych oddziałach, korzystać z tych samych pracowni i poradni. Połączenie dało gwarancję stałego podnoszenia jakości leczenia, zwiększenia szans na rozwój i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań.

Od 1 sierpnia 2017 roku w Chorzowie działa już szpital połączony w dwóch lokalizacjach – przy ul. Strzelców Bytomskich 11, gdzie leczeni są dorośli i ul. Truchana 7, gdzie leczone są dzieci.

Rada Miasta Chorzów Uchwałą nr XXXIV/621/17 z dnia 11 kwietnia 2017 r. (art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) włączyła dawne Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii w strukturę SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Powyższe rozwiązanie było odpowiedzią na reformę służby zdrowia związaną z wprowadzeniem tzw. sieci szpitali.

Załączniki

Data dodania Załącznik
12.07.2024

4778_

21.06.2024

Jadłospis dzieci 21-30.06.2024r..pdf

4733_jadlospis-dzieci-21-30.06.2024r..pdf

10.05.2024

4512_

10.05.2024

4513_

10.05.2024

4514_

11.04.2024

4434_

11.04.2024

4435_

11.04.2024

4436_

11.04.2024

4437_

11.04.2024

4438_

11.04.2024

4439_