• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

 


W dniu 4 lipca 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Skarbem Państwa - Wojewodą Śląskim, a Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich  na przyznanie w 2022 roku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Maksymalny poziom dofinansowania zadania wynosi 730 000,00 zł

W ramach zadania pn: Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w związku z COVID-19 szpital zakupi aparat USG oraz przyłóżkowy aparat RTG Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich otrzymał dofinasowanie do zakupu urządzenia rehabilitacyjno-diagnostyczne go do wczesnej rehabilitacji neurologicznej z elektromiografią w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2021

Całkowita wartość projektu :  140 100,00 zł

Uzyskane dofinansowanie w ramach projektu:   137 270,00 zł

 

Nasi pacjenci uzyskali  dostęp do najnowszych osiągnięć technologicznych w zakresie wczesnej rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu zyskując tym sposobem możliwe szybkie uruchamianie, a co za tym idzie szybszy powrót do zdrowia

 

Urządzenie posiada fotel rehabilitacyjny umożliwiając dostosowanie do każdej pozycji ćwiczeniowej, wraz z możliwością pionizacji pacjenta dzięki czemu pozwala na wykonywanie zrobotyzowanych ćwiczeń biernych i siłowych.

Pozwala także na trening za pomocą motywującego z użyciem EMG biofeedbacku w formie gier rehabilitacyjnych, które pozwalają prowadzić trening relaksacyjny, koordynacyjny oraz wzmacniający kończyn górnych i dolnych.

Galeria