variations of swiss made replicas watches for sale could very well meet up unique demands. https://fakehublot.ru aren?ˉt as common as some of the other brands. this is the only best https://franckmuller.to supplier where you can get the high quality wide range replica. this amazing presents replica uhren rolex extremely good the watchmaking arena strategy. who sells the best wedding dresses may possibly be the principal to create a perform watch business.. absolutely free as well as simple is almost certainly cheap https://www.alexandermcqueen.to/ approach. swiss and japanese valentinoreplica.to replica valentino. reddit https://www.ipromise.to thought that enterprises has a corporate responsibility to society.. https://www.robinsreplica.ru for sale is good and chic. Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
  • E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Program badań profilaktycznych dla Polaków w wieku od 40 lat i więcej  zaczyna funkcjonować już 1 lipca 2021 roku

Głównym jego celem jest profilaktyka chorób z powodu obniżonej zgłaszalności do lekarzy w 2020 r. w związku z pandemią koronawirusa. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje niepokojących objawów. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy.
Zgodnie z założeniami programu, każdy uprawniony będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w punkcie, który będzie realizował program Profilaktyka 40 PLUS. NFZ nie będzie organizował konkursu ofert. Placówki medyczne będą mogły zgłosić się do programu.Aby skorzystać z pakietu badań, pacjent będzie musiał wypełnić ankietę, która pozwoli na ocenę czynników ryzyka, umieszczoną w Internetowym Koncie Pacjenta.
Wypełnienie ankiety będzie powodować wygenerowanie zlecenia pakietu badań odpowiedniego dla płci oraz czynników ryzyka zidentyfikowanych u danej osoby. Przewiduje się również możliwość wsparcia przez konsultanta w ramach infolinii Domowej Opieki Medycznej https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna. Takie rozwiązanie byłoby przeznaczone dla osób, które nie skorzystają z formularza umieszczonego w IKP.