• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Współczesne trendy terapii - Ogólnopolska Konferencja | Neurologia w praktyce

Między 5 a 6 kwietnia 2019 r. w Katowicach [Vienna House Easy Angelo, ul. Sokolska 24] będzie miała miejsce Ogólnopolska Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Neurologia w praktyce – współczesne zagadnienia terapii  poświęconą – o czym mówi tytuł wydarzenia – wieloaspektowym problemom terapii w neurologii klinicznej.

W programie konferencji staraliśmy się objąć możliwie szeroki wachlarz zagadnień terapeutycznych współczesnej neurologii – wiele pól zagadnieniowych, gorących, dyskutowanych tematów. Co niejako oczywiste, nie mogliśmy objąć całości zagadnień leczenia w neurologii – zagadnienia przez nas nie poruszane pozostawiamy na dalsze lata periodycznej – w założeniu – konferencji. Wśród wykładowców znajdują się neurolodzy z kręgów akademickich, monograficznie poświęceni omawianym przez siebie zagadnieniom, przedstawiający aktualne, dyskutowane w piśmiennictwie z danego pola zagadnienia terapii... [z przedmowy prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubskiego skierowanej do uczestników szkolenia].


Ramowy program konferencji