• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Dzieci w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Przyjmujemy oferty pielęgniarek / pielęgniarzy wykonujących zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.2190 j.t. z późn. zm.).
Okres udzielania świadczeń: od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2028r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy. Miejscem składania ofert jest Biuro podawcze SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, w godzinach 7.30 -15.00.

Wszelkie informacje dotyczące warunków konkursu oraz dokumenty, formularz ofertowy dotyczący udziału w konkursie udostępnia Dział Kadr i Szkoleń w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, nr tel. 32 34-99-103.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.12.2021r.
Oferty muszą wpłynąć do godziny 09:00

Załączniki

Data dodania Załącznik
10.12.2021

Załącznik nr 1 - projekt-umowy

2978_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.docx

10.12.2021

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

2979_wymagania-dotyczace-ofert-oraz-szczegolowe-warunki-konkursu-ofert.doc

10.12.2021

Załącznik nr 2 - formularz-ofertowy

2980_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

10.12.2021

Regulamin konkursu

2981_regulamin-konkursu.doc

10.12.2021

Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych OAiITDz

2982_konkurs-ofert-na-udzielanie-pielegniarskich-swiadczen-zdrowotnych-oaiitdz.pdf