• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem Neurologiczno - Nefrologicznym o profilu Neurologia Dziecięca SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii dziecięcej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 6.11.2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 7.11.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.


Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.10.2023

Załącznik nr 1- Projekt umowy

3848_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

26.10.2023

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 26.10.2023

3849_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

26.10.2023

Regulamin konkursu ofert

3850_04-regulamin-konkursu.pdf

26.10.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

3851_05-warunki-konkursu.pdf

26.10.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (plik do edycji)

3852_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

26.10.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3853_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

26.10.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3854_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

07.11.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert z dnia 7.11.2023

3864_rozstrzygniecie.pdf