• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych (konsultacji) - logopedycznych na rzecz pacjentów Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty logopedów wykonujących zawód, o którym mowa w § 2. ust. 4) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1771), w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Okres udzielania świadczeń: od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 13 grudnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 14 grudnia 2023 r. o godzinie 13:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

UWAGA!
Ze względów organizacyjnych Komisja Konkursowa zmuszona jest zmienić termin otwarcia ofert, w tym termin przerpowadzeniea rozmowy kwalifikacyjnej na dzień 15 grudnia 2023 r., na godzinę 9:00

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.12.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3992_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

07.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3993_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

07.12.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

3994_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

07.12.2023

Załącznik nr 1- Projekt umowy

3995_umowa.pdf

07.12.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

3996_wymagania.pdf

07.12.2023

Regulamin konkursu ofert

3997_regulamin.pdf

07.12.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 7.12.2023

3998_ogloszenie.pdf

15.12.2023

Rozstrzygnięcie Konkursu ofert z dnia 15.12.2023

4034_rozstrzygniecielogoped.pdf