• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2023 r.
Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 27 września 2023 r. o godzinie 10:00

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty pielęgniarek / pielęgniarzy wykonujących zawód, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2023. poz. 991 z późn. zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 października 2023 r. do 30 września 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 26 września 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 27 września 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.09.2023

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

3766_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

19.09.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3767_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

19.09.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3768_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

19.09.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3769_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

19.09.2023

Regulamin konkursu ofert

3770_04-regulamin-konkursu.pdf

19.09.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3771_05-warunki-konkursu.pdf

19.09.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3772_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

19.09.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3773_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

28.09.2023

Rozstrzygnięcie postępowania konkursowego z dnia 28.09.2023

3799_rozstrzygniecie.pdf