• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r.
Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00
.


Termin otwarcia ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 17 kwietnia  2024 r. o godzinie 10:00
w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych  w Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód pielęgniarki / pielęgniarza, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 24 kwietnia 2024 r. do 23 kwietnia 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 17 kwietnia  2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
10.04.2024

Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta (do edycji)

4426_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

10.04.2024

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (do edycji)

4427_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

10.04.2024

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

4428_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

10.04.2024

Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta

4429_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

10.04.2024

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

4430_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

10.04.2024

Regulamin konkursu

4431_regulamin-konkursu.pdf

10.04.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 10.04.2024

4432_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

10.04.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4433_wymagania-dotyczace-ofert.pdf

17.04.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofer z dnia 17.04.2024

4453_rozsrzygniecie.pdf