• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Poniedziałek  11.00  19.11
Wtorek 08.00  19.00
Środa    
Czwartek    
Piątek  08.00 14.00

Informacje dla pacjentów

W celu ustalenia terminu pierwszej oraz kolejnej wizyty, należy wyznaczyć termin w rejestracji poradni osobiście lub telefonicznie.
W przypadku wizyty pierwszorazowej należy podejść do rejestracji w celu założenia kartoteki pacjenta.

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do poradni specjalistycznych:  

  • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ
  • elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego / PESEL pacjenta
  • dokument potwierdzający tożsamość rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Rejestracja osobista

Do Poradni specjalistycznych dla dzieci można zarejestrować się osobiście w godzinach 8.00 - 17.00

Ważne telefony

Rejestracja  telefoniczna od poniedziałku do piątku pod nr    32/ 34 90 090,     32 /34 90 122

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście E, parter


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Co należy wiedzieć

 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych, lub całodziennych. Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, są udzielane w poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia. Porady realizowane są przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Świadczenia gwarantowane obejmują czynności diagnostyczno – lecznicze ( w tym badania pobranego materiału biologicznego ) w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lub innego lekarza udzielającego świadczenia w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. W celu ustalenia terminu pierwszej oraz kolejnej wizyty, należy wyznaczyć termin w rejestracji poradni osobiście, telefonicznie, lub email. W przypadku wizyty pierwszorazowej należy podejść do rejestracji w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji


Zespół poradni


  • lek. Joanna WILK – Tyl – specjalista  neonatologii, pediatra
  • Lek Ewa Broniszewska -  Kwaśniok - specjalista  neonatologii
  • Lek Agnieszka Pyrchała – specjalista pediatrii i neonatologii
  • Lek Urszula Świeboda – specjalista pediatrii

Kordynator poradni specjalistycznych   (tel. 32/34 90012 )
Lekarz specjalista Chirurgii dziecięcej Dariusz Baszczowski


Pielęgniarka koordynująca
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Małgorzata Cupiał