• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Zakładem Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie  diagnostyki obrazowej i izotopowej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 listopada 2024 r. do 31 października 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 25.10.2023 r.
Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00
.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 26.10.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.10.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert z dnia 26.10.2023

3855_rozstrzygniecie.pdf

19.10.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

3822_warunki.pdf

19.10.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3823_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

19.10.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (plik do edycji)

3824_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

19.10.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (plik do edycji)

3825_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

19.10.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3826_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

19.10.2023

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 19.10.2023

3827_ogloszenie.pdf

19.10.2023

Regulamin konkursu ofert

3828_regulamin.pdf

19.10.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3829_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf