• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć, a także Bloku Operacyjnym przez lekarzy radiologów

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991).

Okres udzielania świadczeń: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy. Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00. Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
22.08.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert

3643_1a000021.pdf

22.08.2023

Regulamin konkursu ofert

3644_1b000022.pdf

22.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3646_05-warunki-konkursu.pdf

22.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3647_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

22.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3648_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

22.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3649_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

22.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3650_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

25.08.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3667_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

29.08.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert z dnia 29.08.2023

3689_rozstrzygniecie-2.pdf