• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych poza godzinami normalnej ordynacji w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód lekarza, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.00.
 
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 19 marca 2024 r. o godzinie 10:30 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
12.03.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4303_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

12.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4304_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

12.03.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4305_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4306_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

12.03.2024

Ogloszenie konkursu ofert z dnia 12.03.2024

4307_ogloszenie.pdf

12.03.2024

Regulamin konkursu ofert

4308_regulamin.pdf

12.03.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4309_warunki.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

4311_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

19.03.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 19.03.2024

4335_rozstrzygniecie.pdf