• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej przez lekarzy nie posiadających specjalizacji

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 22.08.2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3608_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

16.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3609_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

16.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3610_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

16.08.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3611_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

16.08.2023

Regulamin konkursu ofert

3612_regulamin-konkursu.pdf

16.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3613_warunki-konkursu.pdf

16.08.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3614_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

16.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3615_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

23.08.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dn. 23 sierpnia 2023 r.

3665_image0002.pdf