• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania  czynności ratownika medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Okres udzielania świadczeń: od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy

Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Dyrekcji SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11 lub do Sekretariatu Dyrektora, w budynku zlokalizowanym przy ul. Władysława Truchana 7

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2023 r. o godzinie 14:00.

Oferty - w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem:

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

Załączniki

Data dodania Załącznik
22.02.2023

Regulamin konkursu ofert

3406_regulamin-konkursu-ofert-rm.pdf

22.02.2023

Projekt umowy

3407_projekt-umowy-rm.pdf

22.02.2023

Wymagania i szczególowe warunki konkiursu ofert

3408_wymagania-i-szczegolowe-warunki-konkiursu-ofert-rm.pdf

22.02.2023

Ogłoszenie o konkursie ofert

3409_ogloszenie-o-konkursie-ofert-rm.pdf

22.02.2023

Formularz ofertowy

3410_formularz-ofertowy.docx

01.03.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf

3420_wyniki-sor.pdf