• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską na Oddziale Niemowlęcym i Patologii Noworodka z możliwością koordynowania opieką pielęgniarską na Oddziale Pediatrycznym dla Dzieci Starszych wraz z udzielaniem świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej nad pacjentami Oddziału Niemowlęcego i Patologii Noworodka oraz Oddziału Pediatrycznego dla dzieci Starszych


Załączniki

Data dodania Załącznik
29.11.2018

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską na Oddziale Niemowlęcym i Patologii Noworodka z możliwością

423_ccf000099.pdf

20.11.2018

Konkurs ofert na koordynowanie opieką pielęgniarską na Oddziale Niemowlęcym i Patologii Noworodka

286_ccf000207.pdf