• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z uwzględnieniem udzielania świadczeń w Zespole Transportu Sanitarnego (karetka transportowa „T”) oraz na Izbie Przyjęć

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód lekarza, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Dyrekcji SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 22 stycznia 2024 r. do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 23 stycznia 2024 r. o godzinie 10:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.01.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4113_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

16.01.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4114_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

16.01.2024

Ogłoszenie Konkursu ofert z dnia 16.01.024 r.

4115_ogloszenie.pdf

16.01.2024

Regulamin konkursu ofert

4116_regulamin.pdf

16.01.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4117_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

16.01.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4118_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

16.01.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4119_warunki.pdf

16.01.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4122_projekt-umowy.pdf

23.01.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 23.01.2024

4144_rozstrzygniecie.pdf