• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Uwaga! Sprostowanie do ogłoszenia konkursu ofert z dnia z dnia 17.08.2023 r. 

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) dla dzieci i dla dorosłych realizowanej przez SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie.

Na podstawie zapisów Rozdziału XIV „Postanowienia końcowe” ust. 1. – Wymagań dotyczących ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) dla dzieci i dla dorosłych realizowanej przez SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przesuwa termin składania ofert konkursowych na dzień 29 sierpnia 2023 roku. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00. W związku z powyższym zmianie ulega termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert, który nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 30 sierpnia 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie.


Pozostałe zapisy dokumentów konkursowych nie ulegają zmianie.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) dla dzieci i dla dorosłych realizowanej przez SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.). Okres udzielania świadczeń: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 24.08.2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 25.08.2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.08.2023

Regulamin konkursu ofert

3625_regulamin.pdf

17.08.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3626_ogloszenie.pdf

17.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3628_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

17.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert 3617_warunki-konkursu.pdf

3629_wymagania.pdf

17.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3630_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

17.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3631_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

17.08.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3632_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

30.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3690_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

21.08.2023

Sprostowanie - zmiana terminu składania ofert

3642_sprostowanie.pdf

30.08.2023

Rozstrzygniecie konkurso ofert z dnia 30.08.2023

3691_rozstrzygniecie-konkursu.pdf