• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert:

na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty pielęgniarek / pielęgniarzy wykonujących zawód, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 21 kwietnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 24 kwietnia 2023 r. o godzinie 11:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.04.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkiursu ofert

3453_warunki-konkursu.pdf

18.04.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3454_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

18.04.2023

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

3455_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

18.04.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3456_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

18.04.2023

Regulamin konkursu ofert

3457_regulamin-konkursu.pdf

18.04.2023

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

3458_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

26.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu Konkursu ofert

3485_ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-sor.pdf