• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem hematologii i onkologii dziecięcej  SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie hematologii i onkologii dziecięcej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 15:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 16.11.2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
25.10.2023

Regulamin konkursu ofert

3841_04-regulamin-konkursu.pdf

25.10.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3842_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

25.10.2023

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 25.10.2023

3844_01-ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

25.10.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3845_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

25.10.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (plik do edycji)

3846_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

25.10.2023

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

3847_05-warunki-konkursu.pdf

16.11.2023

Unieważnienie postępowania konkursowego z dnia 16.11.2023

3867_doc638357386338902366.pdf