• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie koordynowania Oddziałem  Okulistyki Dziecięcej SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie  wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie okulistyki dziecięcej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991).

Okres udzielania świadczeń: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00. Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 28 sierpnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 29 sierpnia 2023 r. o godzinie 11:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
22.08.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3652_2d000028.pdf

22.08.2023

Ogłoszenie Konkursu ofert

3653_2a000025.pdf

22.08.2023

Regulamin konkursu ofert

3654_2b000026.pdf

22.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3655_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

22.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3656_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

22.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3657_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

22.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3658_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

23.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3664_2c.pdf

29.08.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert z dnia 29.08.2023

3688_rozstrzygniecie.pdf