• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów w trakcie realizowania transportu poprzez Zespół Wyjazdowy Karetki typu N

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.04.2021

Regulamin konkursu

2740_regulamin.docx

26.04.2021

Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu zabezpieczenia zdrowia i życia pacjentów w trakcie r

2745_konkurs-ofert.pdf

26.04.2021

Warunki konkursu ofert

2742_warunki-konkursu.docx

26.04.2021

Zalacznik nr 1 - projekt-umowy

2743_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.docx

26.04.2021

Zalacznik nr 2 - formularz-ofertowy

2744_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx