• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich ogłasza Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

Okres udzielania świadczeń: od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy

Termin składania ofert upływa w dniu 24 lutego 2023 r. o godzinie 14:00.

Oferty - w zamkniętej i opieczętowanej kopercie, opatrzonej napisem:

Konkurs ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich

należy złożyć w Biurze Podawczym Dyrekcji SP ZOZ ZSM, ul. Strzelców Bytomskich 11

Załączniki

Data dodania Załącznik
22.02.2023

Regulamin konkursu ofert

3411_regulamin-konkursu-ofert-lip.pdf

22.02.2023

Projekt umowy

3412_projekt-umowy-lip.pdf

22.02.2023

Formularz ofertowy

3413_formularz-ofertowy.docx

22.02.2023

Wymagania i szczególowe warunki konkiursu ofert

3414_wymagania-i-szczegolowe-warunki-konkiursu-ofert-rm.pdf

22.02.2023

Ogłoszenie o konkursie ofert

3415_ogloszenie-o-konkursie-ofert-lip.pdf

01.03.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf

3421_wyniki-ip.pdf