• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia funkcji zastępcy Lekarza Kierującego Oddziałem Geriatrycznym SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie wraz z udzielaniem lekarskich świadczeń zdrowotnych

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 15 marca 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 16 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
11.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4278_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

11.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4279_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

11.03.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4280_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

11.03.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4281_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

11.03.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4282_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

11.03.2024

Regulamin konkursu ofert

4284_regulamin.pdf

11.03.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 11.03.2024

4320_ogloszenie.pdf

14.03.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4322_warunki.pdf

18.03.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 18.03.2024

4331_rozstrzygniecie.pdf