• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie świadczeń zdrowotnych farmaceuty w zakresie przygotowywania indywidualnych dawek leków cytostatycznych dla pacjentów SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą w Chorzowie

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych farmaceuty, o których mowa w art. 5 Ustawy o zawodzie farmaceuty (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1873 ze zm.), w tym wykonujących zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Okres udzielania świadczeń: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest Biuro Podawcze Dyrekcji SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Pawilon 6, I piętro.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 18 marca 2024 r. do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 19 marca 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
12.03.2024

Regulamin konkursu ofert

4295_regulamin.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4296_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

12.03.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4297_warunki.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4298_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4299_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

12.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4300_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

12.03.2024

Ogloszenie konkursu ofert z dnia 12.03.2024

4301_ogloszenie.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4310_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

19.03.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 19.03.2024

4334_rozstrzygniecie.pdf