• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

W procesach rekrutacji organizowanych przez SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich wymagane jest od kandydatów złożenie złączonego poniżej dokumentu, który należy pobrać i podpisany złożyć w Dziale Kadr i Szkoleń.
Dokument można przesłać pocztą elektroniczną na adres: kadry@zsm.com.pl lub złożyć osobiście w Dziale Kadr SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (budynek adminsitracji, pawilon 6).
Nie złożenie ww. dokumentu przez kandydatowa ubiegającego się o pracę w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich spowoduje, że  nie będzie on uwzględniany w procesie rekrutacji.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11


Załączniki

Data dodania Załącznik
18.02.2019

Ogłoszenie o konkursie Prezydenta Miasta Chorzów na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zes

696_ogloszeniekonkursdyrzsm.pdf

07.03.2019

Informacja o zakończeniu postępowania konkursowego

766_informacjaozakonczeniuipostepowania.pdf