• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych obejmujące pracę  w wielodyscyplinarnym zespole terapeutycznym (– konsylium) oraz przeprowadzaniu lekarskich konsultacji chirurgicznych w ramach szybkiej ścieżki DiLO w SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).


Okres udzielania świadczeń: od 12 września 2023 r. do 11 września 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 5 września 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 6 września 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
29.08.2023

Regulamin konkursu ofert

3679_regulamin.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3680_umowa.pdf

29.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3681_warunki.pdf

29.08.2023

Ogloszenie konkursu ofert

3682_ogloszenie.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3683_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

29.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3684_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3685_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3686_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

07.09.2023

Rozstrzygniecie konkursu ofert z dnia 7.09.2023 r.

3720_rozstrzygniecie.pdf