• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert:

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym, na Bloku Operacyjnym i na Izbie Przyjęć w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2022 poz. 633 z późn. zm.).Okres udzielania świadczeń: od 1 maja 2023 r. do 30 kwietnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 24 kwietnia 2023 r.
Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu
25 kwietnia 2023 r. o godzinie 9:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.04.2023

Regulamin konkursu ofert

3466_regulamin-konkursu.pdf

18.04.2023

Załącznik nr 1a - Projekt umowy

3467_zalacznik-nr-1a-projekt-umowy.pdf

18.04.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3468_warunki-konkursu.pdf

18.04.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3469_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

18.04.2023

Załącznik nr 1b - Projekt umowy - tylko na dyżury

3470_zalacznik-nr-1b-projekt-umowy-tylko-na-dyzury.pdf

18.04.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

3471_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

18.04.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3472_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

26.04.2023

Ogłoszenie o rozstrzygnieciu Konkursu ofert

3486_ogloszenie-o-rozstrzygnieciu-gin.pdf