• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na realizację świadczeń zdrowotnych w ramach pielęgniarskiej - nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (ambulatoryjnej i wyjazdowej) w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód pielęgniarki / pielęgniarza, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.plTermin składania ofert upływa w dniu w dniu 18 marca 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 19 marca 2024 r. o godzinie 11:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
12.03.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 12.03.2024

4288_ogloszenie.pdf

12.03.2024

Regulamin konkursu ofert

4289_regulamin.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4316_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

12.03.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4292_warunki.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4293_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

12.03.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4294_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

12.03.2024

Zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy

4317_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

12.03.2024

Załącznik nr 1 - Projekt umowy.pdf

4312_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

19.03.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 19.03.2024

4333_rozstrzygniecie.pdf