• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Oddziale Okulistycznym i na Bloku operacyjnym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty osób, które legitymują się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonujących zawód lekarza, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 10 kwietnia 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 11 kwietnia 2024 r. o godzinie 10:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
04.04.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4384_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

04.04.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4385_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

04.04.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4386_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

04.04.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4387_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

04.04.2024

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

4388_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

04.04.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4389_warunki.pdf

04.04.2024

Regulamin konkursu ofert

4390_regulamin.pdf

04.04.2024

Ogłoszenie konkursu ofert z dnia 4.04.2024

4391_ogloszenie.pdf

11.04.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 11.04.2024 r.

4440_rozstrzygniecie.pdf