• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć, a także Bloku Operacyjnym przez lekarzy radiologów poza godzinami normalnej ordynacji

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991).

Okres udzielania świadczeń: od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lutego 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 27 lutego 2024  r. o godzinie 12:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych w Zakładzie Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej, Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, Izbie Przyjęć, a także Bloku Operacyjnym przez lekarzy radiologów poza godzinami normalnej ordynacji

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991).

Okres udzielania świadczeń: od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2029 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 26 lutego 2024 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 27 lutego 2024  r. o godzinie 12:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.02.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (do edycji)

4228_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

19.02.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

4229_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

19.02.2024

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

4230_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

19.02.2024

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (do edycji)

4231_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

19.02.2024

Regulamin konkursu ofert

4232_regulamin.pdf

19.02.2024

Załącznik nr 1- Projekt umowy

4233_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

19.02.2024

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

4234_warunki.pdf

19.02.2024

Ogloszenie konkursu ofert z dnia 19.02.2024

4235_ogloszenie.pdf

21.02.2024

Sprostowanie do zapisów dokumentów konkursowych z dnia 21.02.2024

4243_sprostowanie21022024.pdf

27.02.2024

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dnia 27.02.2024

4260_rozstrzygniecie.pdf