• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Chorzów, 15.12.2021 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu ofert na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Neonatologicznym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz/lub poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej.

W ramach konkursu wpłynęło 5 ofert. Po otwarciu i analizie wszystkie oferty podlegały odrzuceniu a zatem unieważnienie postepowania stało się konieczne.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.12.2021

unieważnienie konkursu.pdf

2987_uniewaznienie-konkursu.pdf

24.11.2021

ogłoszenie.pdf

2915_ogloszenie.pdf

24.11.2021

regulamin.docx

2916_regulamin.docx

24.11.2021

warunki konkursu.docx

2917_warunki-konkursu.docx

24.11.2021

Załącznik nr 1a.docx

2918_zalacznik-nr-1a.docx

24.11.2021

Załącznik nr 1b.docx

2919_zalacznik-nr-1b.docx

24.11.2021

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx

2920_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

24.11.2021

Załącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta.docx

2921_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

01.12.2021

Zmiana warunków konkursu.pdf

2935_zmiana-warunkow-konkursu.pdf