• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki pielęgniarskiej na Oddziałach Pediatrycznych w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przyjmujemy oferty pielęgniarek / pielęgniarzy wykonujących zawód w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (Dz.U. 2018.2190 j.t. z późn. zm.).
Okres udzielania świadczeń: od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2028r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.
Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30 -15.00.

Wszelkie informacje dotyczące warunków konkursu oraz dokumenty, formularz ofertowy dotyczący udziału w konkursie udostępnia Dział Kadr i Szkoleń w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11, nr tel. 32 34-99-103.

Termin składania ofert upływa w dniu 16 grudnia 2021 r.
Oferty muszą wpłynąć do godziny 09:00.

Załączniki

Data dodania Załącznik
09.12.2021

Wymagania dotyczące ofert oraz szczegółowe warunki konkursu ofert

2963_wymagania-dotyczace-ofert-oraz-szczegolowe-warunki-konkursu-ofert.docx

09.12.2021

zalacznik-nr-1-projekt-umowy

2964_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.docx

09.12.2021

zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy

2965_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

09.12.2021

Regulamin konkursu

2966_regulamin-konkursu.docx

09.12.2021

Konkurs ofert na udzielanie pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziałach Pediatrycznych

2967_konkurs-ofert-na-udzielanie-pielegniarskich-swiadczen-zdrowtnych-na-oddzialach-pediatrycznych.pdf

21.12.2021

rozstrzygniecie.pdf

3007_rozstrzygniecie.pdf