• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na oddziałach pediatrycznych oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2023 poz. 991 ze zm.).

Okres udzielania świadczeń: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.plTermin składania ofert upływa w dniu 22.08.2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 23.08.2023 r. o godzinie 11:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.08.2023

Regulamin konkursu ofert

3616_regulamin-konkursu.pdf

16.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3617_warunki-konkursu.pdf

16.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3618_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

16.08.2023

Załącznik nr 1 - Projekt umowy

3619_zalacznik-nr-1-projekt-umowy.pdf

16.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3620_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

16.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy.pdf

3621_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

16.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3622_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

16.08.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3623_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

23.08.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dn. 23 sierpnia 2023 r.

3666_image0001.pdf