• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert:

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych na Oddziale Chirurgii z Ośrodkiem Chirurgii Małoinwazyjnej dla Dzieci, Oddziale Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu dla Dzieci oraz Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w SP ZOZ Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie - poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz.U.2022.633– z późn. zm.) posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie: chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu lub będących w trakcie specjalizacji w jednej z powyższych dziedzin.

Okres udzielania świadczeń: od 1 kwietnia 2023 r. do 28 lutego 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.
Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze (Pawilon 6, I piętro) w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 24 marca 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.

Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 27 marca 2023 r. o godzinie 12:00 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Władysława Truchana 7.

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.03.2023

Ogłoszenie konkursu ofert.pdf

3431_ogloszenie-konkursu-ofert.pdf

21.03.2023

Regulamin konkursu ofert.pdf

3432_regulamin-konkursu-ofert.pdf

21.03.2023

Wymagania i szczególowe warunki konkiursu ofert.pdf

3433_wymagania-i-szczegolowe-warunki-konkiursu-ofert.pdf

21.03.2023

Projekt umowy.pdf

3434_projekt-umowy.pdf

21.03.2023

Załacznik nr 2 - Formularz ofertowy.docx

3435_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

28.03.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert.pdf

3442_rozstrzygniecie-konkursu-ofert.pdf