• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dyrektor SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ogłasza konkurs ofert

na udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych (konsultacji) na rzecz pacjentów dorosłych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w lokalizacji: Strzelców Bytomskich przez lekarzy posiadających specjalizację w zakresie psychiatrii

Przyjmujemy oferty lekarzy wykonujących zawód, w tym w formie w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 5 ust. 2 pkt 1 lit. a) Ustawy o działalności leczniczej (tj. Dz.U. 2023 poz. 991).

Okres udzielania świadczeń: od 1 września 2023 r. do 31 sierpnia 2028 r. z możliwością przedłużenia na kolejny okres aneksem do umowy.

Miejscem składania ofert jest wyłącznie siedziba SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 41-500 Chorzów, ul. Strzelców Bytomskich 11, Biuro Podawcze w godzinach 7.30-15.00.

Ze szczegółowymi warunkami konkursu i materiałami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, w tym formularzem oferty i projektem umowy można zapoznać się i pobrać je na stronie internetowej www.zsm.com.pl


Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2023 r. Oferty muszą wpłynąć do godziny 14:00.
Termin otwarcia ofert oraz rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej w dniu 25 sierpnia 2023 r. o godzinie 12:30 w siedzibie w siedzibie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, ul. Strzelców Bytomskich 11.

Termin związania z ofertą – 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Załączniki

Data dodania Załącznik
18.08.2023

Regulamin konkursu

3633_regulamin.pdf

18.08.2023

Ogłoszenie konkursu ofert

3634_ogloszenie.pdf

18.08.2023

Załącznik nr 1- Projekt umowy

3635_umowa.pdf

18.08.2023

Wymagania i szczegółowe warunki konkursu ofert

3636_warunki.pdf

18.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta

3637_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.pdf

18.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy

3638_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.pdf

18.08.2023

Załącznik nr 3- Oświadczenie oferenta (wersja do edycji)

3639_zalacznik-nr-3-oswiadczenie-oferenta.docx

18.08.2023

Załącznik nr 2- Formularz ofertowy (wersja do edycji)

3640_zalacznik-nr-2-formularz-ofertowy.docx

25.08.2023

Rozstrzygnięcie konkursu ofert z dn. 25 sierpnia 2023 r.

3669_rozstrzygniecie.pdf