• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Prezydent Miasta Chorzów zaprasza do udziału w Programie wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów na lata 2021-2025

Warto zadbać o słuch dziecka zanim będzie za późno. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych reguł, których przestrzeganie powinno pomóc zachować
dobry słuch przez wiele lat.

1. Higiena narządu słuchu
 • woskowina jest naturalnym wytworem skóry przewodu słuchowego i stanowi naturalny mechanizm ochronny ucha
 • zaleca się po wcześniejszym umyciu oczyszczenie wejścia do przewodu słuchowego miękkim ręcznikiem
 • nie zaleca się oczyszczania przewodów przy użyciu ostrych patyczków
 • w przypadku zablokowania przewodu słuchowego konieczna jest wizyta u specjalisty otolaryngologa

2.    Profilaktyka chorób uszu
 • unikanie hałasu - słuchawki, dyskoteki, petardy
 • unikanie dymu tytoniowego
 • każdorazowe leczenie infekcji nosa i gardła, które w konsekwencji są najczęstszą przyczyną infekcji uszu

3.  Konsultacja lekarza otolaryngologa dziecięcego wymagana jest w sytuacjach
 • nieprawidłowego wyniku badania przesiewowego słuchu
 • częstych zapaleń uszu
 • gdy dziecko reaguje bólem na głośniejsze dźwięki
 • częstych infekcji górnych dróg oddechowych
 • problemów z oddychaniem przez nos
 • chrapania
 • zaburzeń mowy
 • występowania kłopotów z pisaniem ze słuchu, robieniem błędów
 • trudności ze skupieniem uwagi

4.    Najczęstsze schorzenia ucha u dzieci
 • ostre zapalenie ucha środkowego
 • wysiękowe zapalenie ucha środkowego
 • zapalenie ucha zewnętrznego
 • perlak ucha
 • grzybicze zakażenie przewodu słuchowego

Wszystkie choroby wymagają leczenia przez otolaryngologa dziecięcego

5.    Powikłania zapaleń uszu
 • ostre zapalenie wyrostka sutkowatego
 • porażenie nerwu twarzowego
 • zapalenie błędnika,
 • zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • ropnie mózgu
 • głuchota

Program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów finansowany jest z budżetu Miasta Chorzów.

Uprawnionymi do udziału w programie są dzieci w wieku 6 lat (wg rocznika urodzenia), zamieszkałe na terenie Miasta Chorzów, posiadające pisemną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na wykonanie badania, nieobjęte do tej pory leczeniem specjalistycznym z zakresu wad i ubytków słuchu.

Program obejmuje konsultację lekarza ze specjalizacją w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej lub lekarza ze specjalizacją z zakresu audiologii i foniatrii wraz z wykonaniem badań słuchu metodą audiometrii tonalnej dla obu uszu, dla tonów o częstotliwości: 1000, 2000 i 4000 Hz przy 20 dB natężenia.

Zespól Szpitali Miejskich realizuje Program wczesnego wykrywania wad słuchu u dzieci w wieku 6 lat w Poradni otolaryngologicznej przy ul. Władysława Truchana 7