• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zapraszamy wszystkie mamy!

Nowoczesny oddział ginekologiczno-położniczy jest już otwarty!

Nasz nowy oddział to maksymalnie 15 miejsc dla mam z dziećmi oraz zespół porodowy umożliwiający 3 porody w tym samym czasie. Na oddziale znajdują się stanowiska resuscytacyjne dla noworodków zawierające urządzenia do ogrzewania, respirator czy kardiomonitor.

Na pierwszym piętrze ulokowany został oddział neonatologii na 12 miejsc, dla wcześniaków, noworodków obserwowanych czy tych wymagających ciągłej i pośredniej opieki. Oddział wyposażony jest w 4 inkubatory i posiada 2 stanowiska intensywnej terapii. Na terenie oddziału znajduje się też pokój laktacyjny ze sprzętem chłodniczym.

Kobieta rodząca ma zapewnioną swobodę przyjęcia pozycji rodzenia, obecność wybranej zdrowej  bliskiej osoby, po wypełnieniu ankiety i  jej weryfikacji  przez personel medyczny.  W sytuacji zmiany epidemiologicznej może być konieczne wykonanie testu na COVID-19, zarówno u ciężarnej jak i u osoby towarzyszącej.

Kobieta ma zapewniony kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, pomoc i wsparcie, edukację i poradnictwo związane z macierzyństwem. Zapewniamy możliwość kangurowania noworodka przez ojca. Personel na bieżąco informuje o przebiegu porodu oraz stanie dziecka.
Oddział jest w wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt do nadzoru nad matką i dzieckiem. Zapewniona jest pełna gotowość do natychmiastowej interwencji w razie zagrożenia dla matki i dziecka. Jesteśmy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia naszych pacjentek.

W zakresie ginekologii oddział leczy wszystkie choroby kobiece, świadczy pełen zakres zabiegów operacyjnych metodą otwartą i endoskopową (laparoskopia i hysteroskopia). Oddział na bieżąco wdraża i doskonali nowe metody używane w ginekologii. Posiadamy  stały dostęp do nowoczesnej diagnostyki obrazowej (RTG, USG, Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, PET, SPECT).
W naszym oddziale pracuje wykwalifikowany i doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. Lekarze oraz pielęgniarki uczestniczyli, a także na bieżąco biorą udział w kongresach, sympozjach i kursach doskonalących. Odbywali staże kliniczne w referencyjnych ośrodkach neonatologicznych w kraju i zagranicą. Dostęp do anestezjologa - 24 godziny na dobę.

Wieloprofilowość szpitala zapewnia dostęp do wysokospecjalistycznych oddziałów i konsultacji specjalistów, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, co powoduje, że każdy pacjent może czuć się u nas bezpieczny.  

Dyżurka Pielęgniarek i Położnych
tel. 32 349 91 97  

Izba Przyjęć
tel. 32 349 92 04  

Sala porodowa
tel. 32 349 91 99  

Sekretariat
tel. 32 349 92 00