• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Nasze Laboratoria na piątkę!

Pracownia Analityczna Medycznego Laboratorium Diagnostycznego naszego szpitala zlokalizowana przy ulicy Władysława Truchana 7 oraz Laboratorium Analityczne  zlokalizowane przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 po raz kolejny uzyskały bardzo wysoki wynik w ocenie jakości badań. Laboratoria, biorąc udział w Ogólnopolskim Programie Zewnętrznej Oceny w zakresie chemii klinicznej w ramach międzylaboraroryjnej oceny jakości badań, uzyskały zgodnie z przyjętymi kryteriami jakościowymi, pozytywne oceny roczne dla wytypowanych analitów chemicznych spośród wszystkich ocenianych w programie za 2018 rok. Świadectwa potwierdzające wysoką jakość badań wystawił naszym Laboratoriom Centralny Ośrodek Badań Jakości  w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi.

Równie cenne jest świadectwo wystawione przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, które potwierdza wysoką jakość wykonywanych badań przez Pracownię Mikrobiologiczną Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie mieszczącą się przy ul. Władysława Truchana 7. Pracownia brała udział w Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych  Polmicro 2018 w zakresie oceny preparatów mikroskopowych, identyfikacji, lekowrażliwości i mechanizmów oporności na leki bakteryjnych czynników etiologicznych zakażeń.