• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Dostawa oraz montaż oznakowania pionowego na terenie SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oznakowania pionowego oraz poziomego dróg na terenie SP ZOZ ZSM w Chorzowie.
Szczególowy opis przemiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania

Załączniki

Data dodania Załącznik
15.09.2023

Wykaz złożonych ofert i wybór Wykonawcy

3765_notatka-sluzbowa.pdf

05.09.2023

Zapytanie ofertowe (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNE)

3714_zapytanie-ofertowe.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNY)

3711_zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 2- Wzór protokołu odbioru (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNY)

3708_zalacznik-nr-2-wzor-protokolu-odbioru.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNY)

3706_zalacznik-nr-3-formularz-ofertowy.docx

05.09.2023

Załącznik nr 4- Wzór umowy (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNY)

3707_zalacznik-nr-4-wzor-umowy.pdf

05.09.2023

Informacja o zmianie treści Zapytania Ofertowego z dnia 5 września 2023 roku

3704_informacja-o-zmianie-tresci-zapytania-ofertowego.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNE)

3713_zalacznik-nr-7-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx

05.09.2023

Załącznik nr 8 Specyfikacja cenowa(2) (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNA)

3712_zalacznik-nr-8-specyfikacja-cenowa2.xlsx

05.09.2023

Załacznik nr 5 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNA)

3710_zalacznik-nr-5-klauzula-informacyjna-z-art.-13-rodo.pdf

05.09.2023

Załacznik nr 9 - Mapa znaki (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNA)

3709_zalacznik-nr-9-mapa-znaki.pdf

05.09.2023

Załącznik nr 6 - Tabela 1.7.Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku (z dn. 5.09.2023 - AKTUALNA)

3705_zalacznik-nr-6-tabela-1.7.minimalne-wartosci-gestosci-powierzchniowej-wspolczynnika-odblasku.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 1 -Opis przedmiotu zamówienia- NIEAKTUALNY

3678_zalacznik-nr-1-opis-przedmiotu-zamowienia.pdf

29.08.2023

Załacznik nr 5 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO - NIEAKTUALNA

3677_zalacznik-nr-5-klauzula-informacyjna-z-art.-13-rodo.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 2- Wzór protokołu odbioru - NIEAKTUALNY

3676_zalacznik-nr-2-wzor-protokolu-odbioru.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 4- Wzór umowy - NIEAKTUALNY

3675_zalacznik-nr-4-wzor-umowy.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 3 formularz ofertowy - NIEAKTUALNY

3674_zalacznik-nr-3-formularz-ofertowy.docx

29.08.2023

Załącznik nr 6 - Tabela 1.7.Minimalne wartości gęstości powierzchniowej współczynnika odblasku - NIEAKTUALNA

3673_zalacznik-nr-6-tabela-1.7.minimalne-wartosci-gestosci-powierzchniowej-wspolczynnika-odblasku.pdf

29.08.2023

Zapytanie ofertowe - NIEAKTUALNE

3672_zapytanie-ofertowe.pdf

29.08.2023

Załącznik nr 7 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - NIEAKTUALNA

3671_zalacznik-nr-7-oswiadczenie-o-braku-podstaw-do-wykluczenia.docx

29.08.2023

Załącznik nr 8 Specyfikacja cenowa(2) - NIEAKTUALNA

3670_zalacznik-nr-8-specyfikacja-cenowa2.xlsx