• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 07.06.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 07.06.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 22.05.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków (2), Nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/22/2019

Dostawa radiofarmaceutyku – 18-FDG

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.05.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

907_zalacznik-nr-2-do-siwz.xls

06.05.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ - Klucz publiczny

908_kluczpubofertapostepowanieid03426ceb-2a9d-4652-aa4d-03f6e9d761c4.asc

06.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 087-208735

909_ogloszenie-o-zamowieniu-2019-ojs087-208735-pl.pdf

06.05.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

912_zp-22.2019-siwz.doc

06.05.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

913_espd-request.zip

07.06.2019

Informacja z otwarcia ofert

1005_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

18.06.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1010_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

19.07.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1087_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf