• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 16.10.2018 r., godz. 10:00 
Termin otwarcia ofert:  16.10.2018 r., godz. 10:30 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej

Pakiet 1 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1)
Pakiet 2 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci szpiczaka mnogiego
Pakiet 3 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2)
Pakiet 4 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
Pakiet 5 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego
Pakiet 6 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu białaczki szpikowej


Załączniki

Data dodania Załącznik
08.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 173-392088

31_ogloszenie-o-zamowieniuh417.pdf

03.10.2018

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

32_ogloszenie-zmian-lub-dodatkowych-informacjih417.pdf

08.09.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ

33_zalacznik-nr-2-do-siwzh417.xls

28.09.2018

Odpowiedzi na pytania

34_odpowiedzi-na-pytaniah417.pdf

08.09.2018

JEDZ

35_espd-requesth417.zip

08.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

36_zp-79-2018-siwz-programy-lekowe-osth417.doc

16.10.2018

Informacja z otwarcia ofert

37_informacja-z-otwarciah417.pdf

09.11.2018

Wybór oferty najkorzystniejszej

252_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

12.12.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

443_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf