• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 13.05.2019 r. do godz. 10.00
Termin otwarcia ofert: 13.05.2019 r. godz. 10.30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa substancji czynnej „Nusinersenum” (produkt wskazany do leczenia rdzeniowego zaniku mięśni 5q) oraz substancji czynnej „Wenetoklaks” (produkt na przewlekłą białaczkę limfocytową) w programach lekowych do Apteki Szpitalnej przy ulicy Władysława Truchana 7 w Chorzowie oraz do Apteki Szpitalnej przy ulicy Strzelców Bytomskich 11.

Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo - cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Pakiet 1 – Substancja czynna stosowana w programach lekowych (1)
Pakiet 2 – Substancja czynna stosowana w programach lekowych (2)

Załączniki

Data dodania Załącznik
10.04.2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 10.04.2019 r.

852_2019-ojs071-167297-pl.pdf

10.04.2019

SIWZ

853_siwz.docx

10.04.2019

SAC - Zał. nr 2 do SIWZ

854_sac-zal.-nr-2-do-siwz.xlsx

10.04.2019

JEDZ

855_jedz.zip

10.04.2019

Klucz Publiczny: 2019-S 071-167297

856_klucz-publiczny-2019-s-071-167297.asc

26.04.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 26.04.2019 r.

895_odpowiedzi-26.04.2019-r..pdf

13.05.2019

Informacja z otwarcia

924_izo.pdf

16.05.2019

Wybór częściowy (1) z dnia 16.05.2019 r.

948_wybor-czesciowy-1.pdf

17.05.2019

Wybór częściowy (2) z dnia 17.05.2019 r.

953_wybor-czesciowy-2.pdf

06.06.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

998_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf