• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 02.12.2019 r.  
Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.12.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Dostawa źródeł radioaktywnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – Źródło punktowe do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"
Pakiet 2 – Źródło płaskie do urządzenia SPECT/CT "Symbia T6"

Załączniki

Data dodania Załącznik
28.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1472_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

28.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1473_siwz.doc

28.11.2019

Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa- załącznik nr 2 do SIWZ

1474_sac-aktualny.xls

28.11.2019

Ankieta dla podmiotu przetwarzajacego dane osobowe- załącznik nr 10 do SIWZ

1475_ankietadlapodmiotuprzetwarzajacego-zalacznik-nr-10-do-siwz.pdf

03.12.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1491_odpowiedzi.pdf

06.12.2019

Informacja z otwarcia ofert

1510_izo.pdf

10.12.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1520_56.3-wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

07.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1614_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf