• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.00 14.00
Wtorek 8.00 14.00
Środa 8.00 14.00
Czwartek 8.00 14.00
Piątek 8.00 14.00

Godziny kwalifikacji do leczenia
w komorze hiperbarycznej :  08.30-11.00

Informacje dla pacjentów

Pacjent kierowany jest na podstawie skierowania od lekarza specjalisty. Lekarz hiperbaryczny w trakcie kwalifikacji wyklucza przeciwwskazania. Długość leczenia zależy od jednostki chorobowej.Minimum 15 sesji (3 tygodnie, pn-pt) max 60 sesji ( 12tyg ). Jedna sesja zabiegu trwa 90 minut. W czasie terapii obecny jest z pacjentami wykwalifikowany personel pielęgniarski. Nad prawidłowym przebiegiem sesji czuwa operator komory hiperbarycznej.

 

Przed zabiegiem
Przed wejściem do komory należy zdjąć biżuterię i wszelkie ostre przedmioty, do komory pacjent wchodzi w bawełnianym ubraniu zapewnionym przez Ośrodek. W wyjątkowych sytuacjach w uzgodnieniu z personelem można wejść we własnym ubraniu bawełnianym.
Przed przyjściem do komory należy zjeść posiłek, być wypoczętym, zażyć zlecone leki. Infekcja dróg oddechowych jest przeciwwskazana do wejścia do komory.

 

W trakcie zabiegu
Po wejściu do komory ciśnienie w komorze jest stopniowo podwyższane, ciśnienie jest podtrzymywane na poziomie docelowej wartości (2.5 ATA) Pacjenci oddychają 100% tlenem przez szczelne maski, łącznie 60min z dwoma przerwami. Przed zakończeniem zabiegu ciśnienie w komorze stopniowo obniżane jest do wartości ciśnienia atmosferycznego. Po wyrównaniu ciśnień można opuścić komorę.

Po zabiegu
Aby zabiegi w komorze hiperbarycznej przyniosły oczekiwane efekty, muszą być wykonywane systematycznie. Unikać palenia tytoniu, odpocząć i zjeść odżywczy posiłek.

Rejestracja

Do Pracowni można zarejestrować się telefonicznie - w godzinach otwarcia
32 347 12 37
786 928 684

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście D, suterena


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania


Terapia hiperbaryczna to nieinwazyjna metoda terapeutyczna wykorzystująca 100% tlen pod zwiększonym ciśnieniem, znajdujący się w specjalnym pomieszczeniu tzw. komorze hiperbarycznej. Ideą terapii hiperbarycznej jako metody leczenia jest poprawienie naturalnych mechanizmów gojenia i procesów naprawczych w przypadku ran oraz innych schorzeń. W stanach nagłego zagrożenia życia i zdrowia pacjenta, leczenie zatruć tlenkiem węgla, oparzeń termicznych, nagłej głuchoty, ostrego niedokrwienia tkanek miękkich.
Terapia hiberbaryczna wykorzystywana jest jako leczenie wspomagające w wielu schorzeniach.

Wskazania do tlenoterapii hiperbarycznej

 • zatrucie tlenkiem węgla, methemoglobinemia
 • martwicze zakażenie tkanek miękkich
 • ostre niedokrwienie tkanek miękkich
 • uraz mięśniowo-szkieletowy
 • oparzenia termiczne
 • nagła głuchota, głuchota po urazie akustycznym
 • choroby przewlekłe skóry
 • przyspieszenie rekonwalescencji po zabiegach chirurgicznych
 • choroby związane z niedotlenieniem tkanek
 • leczenie obrzeków - zespoły kompartmentarne
 • leczenie trudno gojących się rany
 • grzybice
 • popromienne uszkodzenie tkanek

Warto wiedzieć

Terapia hiperbaryczna słusznie kojarzy się z problemami zdrowotnymi nurków i pracowników kesonowych, którzy byli pierwszymi pacjentami komór hiperbarycznych. Pierwsza komora została zbudowana już w 1662 roku w Anglii. Henshaw wykorzystywał ją do leczenia na zasadach leczenia uzdrowiskowego.
Należy zauważyć, iż tlen został odkryty przez Priestleya dopiero w roku 1775. Początek nowoczesnej terapii hiperbarycznej to rok 1960 kiedy to Boerema udowodnił możliwość przeżycia zwierzęcia pozbawionego krwinek czerwonych w warunkach hiperbarii tlenowej poprzez fizyczne rozpuszczenie tlenu w krwi w ciśnieniu 3 ATA.
 
Fenomen terapii hiperbarycznej polega na możliwości wykorzystania w warunkach nadciśnienia tlenu rozpuszczonego w surowicy krwi w ilości pokrywającej bieżące zapotrzebowanie metaboliczne organizmu. Terapia nadciśnieniowa była ciągle ulepszana dla nurków, od 1907 roku do oddychania w komorze ciśnieniowej zastosowany został czysty tlen.
 Nowoczesne leczenie tlenowo-nadciśnieniowe ma swój początek w latach pięćdziesiątych XX wieku.
Najprostsza komora hiperbaryczna zawiera miejsce na jedną osobę, tzw. monoplace. W komorze takiej pacjent oddycha tlenem wypełniającym otoczenie bez konieczności używania maski lub kaptura. W komorze takiej nie ma jednak możliwości natychmiastowej interwencji personelu.
 
Komory wieloosobowe pozwalają personelowi medycznemu przebywać w środku i bezpośrednio w komorze wykonywać zabiegi medyczne nawet resuscytację. Każdy pacjent ma własne stanowisko poboru tlenu. W dużej przestrzeni zmniejsza się ryzyko lęków przed zamknięciem w ciasnych pomieszczeniach. Na zewnątrz komory znajduje się panel kontrolny, obsługiwany przez wykwalifikowany personel. Ciśnienie wewnątrz komory jest ściśle regulowane. Panele kontrolne zaopatrzone są w system zabezpieczeń, które zapobiegają zbyt szybkim lub zbyt dużym zmianom środowiska w komorze.

Średnia wartość ciśnienia atmosferycznego wynosi 1013 hPa.

Tlenoterapia hiperbaryczna (HBO) jest to metoda leczenia różnych schorzeń polegająca na oddychaniu czystym tlenem w warunkach zwiększonego ciśnienia wytwarzanego w komorze hiperbarycznej. W trakcie leczenia pacjent odbywa serię sesji leczniczych w komorze hiperbarycznej, których ilość uzależniona jest od przyczyny będącej powodem skierowania na leczenie.
Komora hiperbaryczna jest to specjalne pomieszczenie, w którym przebywają pacjenci i personel medyczny, wyposażone w urządzenia i sprzęty niezbędne do bezpiecznego prowadzenia tlenoterapii hiperbarycznej we wszystkich jej fazach, tj.:

 • Kompresja czyli sprężenie - wypełnienie komory sprężonym powietrzem, zwykle do ciśnienia 2,5 razy większego niż atmosferyczne.  Sprężeniu towarzyszy hałas i uczucie ciepła. W trakcie sprężania wszystkie osoby znajdujące się wewnątrz komory muszą wyrównywać ciśnienie w uszach stosując się do zaleceń personelu znajdującego się wewnątrz komory hiperbarycznej.
  Pobyt pacjentów w warunkach zwiększonego ciśnienia, w trakcie którego pacjenci oddychają 100% tlenem, dostarczanym przez indywidualny układ oddechowy. Oddychanie tlenem trwa godzinę, do tego dochodzą jedna lub dwie kilkuminutowe przerwy, podczas których można oddychać bez układów oddechowych.
 • Dekompresja czyli rozprężenie - w trakcie tej fazy następuje stopniowe zmniejszanie ciśnienia w komorze do wartości ciśnienia atmosferycznego. Towarzyszy temu hałas i uczucie chłodu.

Zespół pracowni • dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka
  Lekarz - specjalista medycyny ratunkowej
  Kierownik pracowni /ośrodka terapii hiperbarycznej
 • Igor Olejnik
  Lekarz - specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • Bożena Idzik-Twardowska
  Lekarz - specjalista medycyny ratunkowej
 • Grzegorz Musiał Lekarz -  specjalista medycyny ratunkowej
 • Nadia Kubik Lekarz -  specjalista medycyny ratunkowej

   

 • Michał Kurowski
  Pielęgniarz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego  i intensywnej opieki
  Pielęgniarz koordynujący oś. terapii hiperbarycznej
 • Mgr Lilla Cendrzak
  Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Wioleta Warczak
  Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Ewa Pawlik
  Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Beata Jańczyk
  Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Anna Gsell
  Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Jacek Hęś
  Pielęgniarz - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Alicja Śliwa
  Pielęgniarka- specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Alicja Śliwa
  Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Wioleta Kolek
  Pielęgniarka - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Mgr Monika Wuwer - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 • Marzena Pisarczuk
  Sekretarka  medyczna
 • Alicja Milota – operator komory hiperbarycznej
 • Anna Walczyk – operator komory hiperbarycznej
 • Patrycja Urbaniak – operator komory hiperbarycznej
 • Michał Kurowski – operator komory hiperbarycznej
 • Iwona Górska  – operator komory hiperbarycznej

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.10.2018

Ulotka informacyjna o komorze hiperbarycznej

19_ulotka-komora-hiperb.pdf

06.08.2020

Wskazania do leczenia w komorze hiperbarycznej.pdf

2211_wskazania-do-leczenia-w-komorze-hiperbarycznej.pdf