• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dorosłych

 • Pacjenci przyjmowani się codziennie od 18.00 do 8.00 (7 dni w tygodniu)
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna zlokalizowana jest przy ulicy Strzelców Bytomskich 11, w Pawilonie V (budynek poradni przyszpitalnych) - wejście od strony Pogotowia Ratunkowego
 • w przypadku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (z niepełnosprawnością narządów ruchu) - uprasza się o powiadomienie zespołu Nocnej i Świątecznej Opieki o konieczności odblokowania windy (pod numerem telefonu: 32 3499 138 lub 32 3499 140)

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dorosłych

32 349 91 38


Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dorosłych

32 349 91 40Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Pawilon 5 (budynek poradni przyszpitalnych)


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Niezdolność do pracy

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zapewnia pomoc w gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla dorosłych w jednostce przy ul. Strzelców Bytomskich 11 (poradnie przyszpitalne; wejście z boku pawilonu nr 5)

Załączniki

Data dodania Załącznik
28.10.2018

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

460_303dokumentypotpr.pdf