• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny pracy

Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00Zakłd Radiologii, Diadnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej

Zakład jest akredytowanym, posiadającym certyfikat ISO, jednym z najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych w regionie ośrodków diagnostyki obrazowej i izotopowej, co pozwala na wykonywanie najwyższej jakości badań diagnostycznych – obrazowych i izotopowych oraz prowadzenie specjalizacji z zakresu radiologii i diagnostyki obrazowej.

Wyposażenie pracowni w nowoczesne aparaty diagnostyczne takie jak wielorzędowy tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny o indukcji pola 1,5 T, ultrasonografy, cyfrowy stacjonarny aparat rentgenowski, przewoźny aparat rentgenowski, aparaty rentgenowskie z ramieniem C oraz aparaty hybrydowe PET – TK i SPECT-TK umożliwia wykonanie szerokiego spektrum procedur diagnostycznych z zakresu wszystkich specjalności medycyny zarówno u dzieci jak i pacjentów dorosłych które interpretowane i opisywane są przez zespół uznanych lekarzy specjalistów.
W Pracowni wykonywane są również procedury medyczne z zakresu radiologii zabiegowej (m.in. biopsje, drenaże, obliteracje) zarówno pod kontrolą USG jak i fluoro-TK. Pracownia ma możliwość wykonania badań w warunkach znieczulenia ogólnego.

Dysponujemy zintegrowanym systemem informatycznym umożliwiającym transfer wyników i obrazów w całym szpitalu i poradniach przyszpitalnych,a także centralnym system PACS odpowiedzialnym za ich archiwizację.

Kadrę Pracowni Diagnostyki Obrazowej stanowią lekarze specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej, lekarze specjaliści medycyny nuklearnej, lekarze rezydenci w trakcie odbywania szkolenia specjalizacyjnego z radiologii, fizycy medyczni którzy pełnią nadzór nad testami kontroli parametrów fizycznych urządzeń radiologicznych oraz grupa doświadczonych techników elektroradiologii, pielęgniarek i wspaniały zespół rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej.

Specjaliści radiologii i diagnostyki obrazowej biorą udział wspólnie ze specjalistami z zakresu medycyny nuklearnej w interpretacji badań hybrydowych PET – TK.

Zespół Zakładu Radiologii, Diadnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej • dr n. med. Katarzyna Lipka
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
  Kierownik Zakładu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej

 • dr n. med.  Marek Boba
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
  Zastępca Kierownika  Zakładu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej

 • Ewa Kozińska-Marek
  Lekarz - specjalista radiolog

 • dr n. med. Bartosz Eksner
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Sylwia Georgiew – Nadziakiewicz
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
 • Łukasz Rosołowski
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Aleksandra Kulczyk
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Małgorzata Partyka
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Michał Czerny
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Anna Bajda
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Łukasz Zioła
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Krzysztof Rurański
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Maja Turek
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
 • Natalia Sitko
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

 • Martyna Hahulska
  Lekarz
 • Ewa Loska
  Lekarz
 • Tadeusz Kurrlandt
  Lekarz
 • Zuzana Stawiarska
  Lekarz
 • Bartłomiej Redosz
  Lekarz
 • Katarzyna Domin
  Lekarz
 • Julianna Nowakowska-Pawlus
  Lekarz
 • Patrycja Rojek
  Lekarz • Jolanta Siewińska
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Koordynator pracowni izotopowych
 • Małgorzata Mikanik-Klemens
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
 • Sylwia Georgiew-Nadziakiewicz
  Lekarz - specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
 • Barbara Widz-Hyla
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej
 • Joanna Halkiewicz
  Lekarz - specjalista medycyny nuklearnej

 • Aleksandra Etmańska
  Specjalista fizyki medycznej
  Koordynator zespołu fizyków medycznych
 • Michał Rojewski
  Fizyk medyczny
 • Sylwia Flis
  Fizyk medyczny
 • Karolina Grabowska
  Fizyk medyczny

 • Andrzej Dziubek
  Technik elektroradiolog

  Koordynator zespołu techników
 • Barbara Fert
  Technik elektroradiolog
 • Wojciech Łaba
  Technik elektroradiolog
 • Danuta Majewska
  Technik elektroradiolog
 • Aneta Grzywińska
  Technik elektroradiolog
 • Sebastian Plona
  Technik elektroradiolog
 • Elżbieta Niziołek
  Technik elektroradiolog
 • Joanna Michaś
  Technik elektroradiolog
 • Grzegorz Cudnik
  Technik elektroradiolog
 • Alicja Milota
  Technik elektroradiolog
 • Damian Bałabuch
  Technik elektroradiolog
 • Nicol Dolińska
  Technik elektroradiolog
 • Mateusz Plewa
  Technik elektroradiolog
 • Anna Latos
  Technik elektroradiolog

 • Justyna Konarska
  T
  echnik elektroradiolog
  Koordynator zespołu techników
 • Diana Szałkowska
  Technik elektroradiolog
 • Anna Walczyk
  Technik elektroradiolog
 • Sławomir Kędzierski
  Technik elektroradiolog
 • Kaja Pinkawa
  Technik elektroradiologii

 • Katarzyna Mularczyk
  Pielęgniarka koordynująca
 • Małgorzata Łukaszczyk
  Pielęgniarka
 • Joanna Joniec
  Pielęgniarka
 • Krystyna Ganzera
  Pielęgniarka
 • Elżbieta Mierzwa
  Pielęgniarka

 • Aleksandra Derbis
  Koordynator Rejestracji Zakadu Radiologii, Diagnostyki Obrazowej i Medycyny Nuklearnej
 • Marta Kubica
  Rejestratorka medyczna
 • Martyna Glomb
  Rejestratorka medyczna
 • Monika Karwat-Zitoun
  Rejestratorka medyczna
 • Kamila Nawarko
  Rejestratorka medyczna
 • Anna Wyrwich
  Rejetratorka medyczna
 • Karolina Woźniok
  Rejestratorka medyczna
 • Anna Jaszczyk
  Rejestratorka medyczna
 • Celina Koczubaj
  Rejestratorka medyczna
 • Agnieszka Wróblewska
  Rejestratorka medyczna
 • Justyna Bandzioch
  Rejsteratorka medyczna

Galeria