• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Oddział pracuje w trybie całodobowym
 • Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

Pacjent podczas zgłoszenia się na oddział powinien posiadać ze sobą:

 • skierowanie na Oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • dowód osobisty
 • legitymację emeryta, rencisty
 • druk RMUA lub w przypadku osób niepracujących zaświadczenie z PUP
 • ubezpieczeni w Śląskim Oddziale NFZ - kartę chipową
 • dokumentację medyczną - klisze RTG, bad EMG, TK, itp.
 • wszystkie stosowane w danym momencie leki

Ważne telefony

Kierownik oddziału
32 349 91 63

Dyżurka Lekarska
32 349 91 64

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 91 71

Sekretariat
32 349 91 65

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro II


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Oddział pełni ostry dyżur dla miasta Chorzowa i okolic.
Zaopatruje wszystkie urazy narządów ruchu oraz wykonuje planowane zabiegi ortopedyczne, w tym alloplastyki stawów biodrowych i kolanowych.

Zespół oddziału

 • Tomasz Kściuk
  Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Bartłomiej Osadnik
  Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Dawid Klety
  Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Marcin Galilejczyk
  Lekarz – specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Łukasz Wiktor
  Lekarz - specjalista  ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • Adam Duniec
  Lekarz
 • Tadeusz Bilnicki
  Lekarz rezydent
 • Przemysław Błasik
  Lekarz rezydent
 • Paweł Jasiński
  Lekarz rezydent
 • Krzysztof Piotrowski
  Lekarz rezydent
 • Marcin Kuczer
  Lekarz rezydent
 • Jolanta Wakulińska-Zok
  p.o. Pielęgniarki oddziałowej
 • Aleksandra Niechwiejczyk
  Pielęgniarka - koordynator sal operacyjnych

 • Bogusława Frey
  mgr  fizjoterapii
 • Michał Resner
  mgr fizjoterapii

Galeria