• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcie na oddział ustalane jest na podstawie skierowania
 • O terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony
 • Pacjenci przyjmowani są na oddział w trybie planowym, wg harmonogramu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00-08:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie oddziału
 • Pacjenci zgłaszający się naoddział  powinni posiadać:
  • dowód osobisty
  • legitymację emeryta lub rencisty
  • w przypadku osób nieubezpieczonych w śląskim oddziale NFZ  - inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia (np. druk ZUS RMUA, aktualną legitymację ubezpieczeniową, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy)
  • Pacjent powinien zabrać ze sobą kubek, sztućce oraz jeśli chce talerz/miskę – posiłki będą wydawane w pojemnikach jednorazowych – w przypadku braku ww. artykułów pacjent otrzyma sztućce plastikowe, kubek jednorazowy.

Ważne telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 92 33

Dyżurka Lekarska
32 349 92 33

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 92 09

Pielęgniarka oddziałowa
32 349 97 83

Sekretariat
32 349 97 83

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, piętro I


Kliknij, aby powiększyć

Zespół oddziału

 • Lekarz kierujący oddziałem
  lek. Jolanta Zarębska - specjalista reumatologi, lekarz chorób wewnętrznych

 • zastępca lekarza kieującego oddziałem
  dr n. med. Anna Kozler-Borowska  - specjalista endokrynologii, specjalista chorób wewnętrznych

 • lek Małgorzata Klimas  - specjalista endokrynologii, lekarz chorób wewnętrznych
 • lek. Kamil Stępiński  - specjalista endokrynologii

W skład  oddziału wchodzi zespół pielęgniarek oraz zespół psychologów.