• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Ważne telefony

Dyżurka Pielęgniarek i Położnych
32 349 91 97

Izba Przyjęć
32 349 92 04

Sala porodowa
32 349 91 99

Sekretariat
32 349 92 00

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I,  parter

 

DRODZY RODZICE !!!

Jeżeli spodziewacie się przyjścia na świat córki lub syna...

Od 1 lipca 2021 roku ZAPRASZAMY do nowego oddziału w naszym szpitalu !!!

Na oddziale zapewniamy BEZPŁATNE ZNIECZULENIE DO PORODU wszystkim pacjentkom, o ile nie posiadają przeciwskazań medycznych.

Współpracujemy ze Szkołą Rodzenia Pani Joanny Jańczuk, w której zajęcia dla naszych przyszłych pacjentek SĄ BEZPŁATNE !
Telefon kontaktowy: Joanna Jańczuk, Położna 698 799 181

Nowy oddział położniczo-ginekologiczny to ośrodek II stopnia referencyjności zajmujący się porodami fizjologicznymi i patologicznymi od 34 tygodnia trwania ciąży, umożliwiający także porody rodzinne.

Kobieta rodząca ma zapewnioną swobodę przyjęcia pozycji rodzenia, obecność wybranej zdrowej  bliskiej osoby, po wypełnieniu ankiety i  jej weryfikacji  przez personel medyczny.  W sytuacji zmiany epidemiologicznej może być konieczne wykonanie testu na COVID-19, zarówno u ciężarnej jak i u osoby towarzyszącej.

Kobieta ma zapewniony kontakt z dzieckiem bezpośrednio po porodzie, pomoc i wsparcie, edukację i poradnictwo związane z macierzyństwem. Zapewniamy możliwość kangurowania noworodka przez ojca.
Personel na bieżąco informuje o przebiegu porodu oraz stanie dziecka.

Oddział jest w wyposażony w wysokospecjalistyczny sprzęt do nadzoru nad matką i dzieckiem. Zapewniona jest pełna gotowość do natychmiastowej interwencji w razie zagrożenia dla matki i dziecka. Jesteśmy wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt służący do ratowania życia i zdrowia naszych pacjentek.

W zakresie ginekologii oddział leczy wszystkie choroby kobiece, świadczy pełen zakres zabiegów operacyjnych metodą otwartą i endoskopową (laparoskopia i hysteroskopia).
Oddział na bieżąco wdraża i doskonali nowe metody używane w ginekologii, Posiadamy  stały dostęp do nowoczesnej diagnostyki obrazowej (RTG, USG, Tomografia Komputerowa, Rezonans Magnetyczny, PET, SPECT)

W naszym oddziale pracuje wykwalifikowany i doświadczony personel lekarski i pielęgniarski. Lekarze oraz pielęgniarki uczestniczyli, a także na bieżąco biorą udział w kongresach, sympozjach i kursach doskonalących. Odbywali staże kliniczne w referencyjnych ośrodkach neonatologicznych w kraju i zagranicą.

Wieloprofilowość szpitala zapewnia dostęp do wysokospecjalistycznych oddziałów i konsultacji specjalistów, zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych, co powoduje, że każdy pacjent może czuć się u nas bezpieczny,

Galeria